info@igem.com.tr 0 232 445 2828

Teşhis ve Tedavi

Bölümümüz teknik açıdan en gelişmiş aletlerle donanmıştır. Endoskopide yüksek görüntü kalitesine sahip dijital videoendoskoplar kullanılmaktadır.

Poliklinik hizmeti yanı sıra, endoskopi alanında da tanı ve tedavi amaçlı tüm gastroenteroloji işlemleri yapılmaktadır.

Bu şikayetler varsa gastroenteroloji uzmanına gitmeniz önerilir !!!

 • Göğüs kemiği arkasında mideden yukarı doğru olan yanma
 • Mideden ağıza acı, ekşi sıvı gelmesi
 • Yutma güçlüğü
 • Karın ağrısı
 • Bulantı ve/veya kusma
 • Kronik ishal (diyare)
 • Kronik kabızlık (konstipasyon)
 • Mide ve barsaklardan kanama ve buna bağlı kansızlık
 • Sarılık

Merkezimizde Yapılan Tanısal İşlemler

 • Üst gastrointestinal sistem için
   Özofagogastroduodenoskopi
 • Kalın barsak incelemesi için
   Kolonoskopi
   Rektosigmoidoskopi

Merkezimizde Uygulanan Tedaviler

 • Özofagus, mide ve rektumdaki yabancı cisimler
 • Özellikle sirozun bir komplikasyonu olarak karşımıza çıkan özofagus varis kanamaları
 • Tüm üst ve alt gastrointestinal sistemdeki çeşitli nedenlerle kanayan odaklara müdahale
 • Kolondaki polipler