info@igem.com.tr 0 232 445 2828

Endoskopi

Yemek borusu, mide, onikiparmak barsağı ve kalın barsakların incelendiği tetkik yöntemlerine gastrointestinal endoskopi denir. Başlıca gastrointestinal endoskopi türleri ve incelenen bölgeler :

  • Özofagogastroduodenoskopi: (Üst GİS Endoskopisi) Yemek borusu, mide ve on iki parmak barsağı (Özofago:Yemek borusu, Gastro: Mide, Duodenum: oniki parmak barsağı).
  • Kolonoskopi: Tüm kalın barsaklar
  • Rektosigmoidoskopi: Kalın barsakların son kısımları olan rektum ve sigmoid
  • ERCP:Karaciğer içi-dışı, safra yolları, pankreatik kanalların görüntülenmesi