info@igem.com.tr 0 232 445 2828

İZMİR İGEM GASTROENTEROLOJİ DAL MERKEZİ
Biz Farklı Bakıyoruz

DEĞERLERİMİZ

 • Özel ilgi
 • Hasta-hekim diyaloğu
 • Ekip Çalışması
 • Bilimsel ortam
 • Modern tıp ve teknoloji
 • Sonuç güvenirliliği
 • Mutlak memnuniyet

Gastroenteroloji Nedir?

 • Yemek borusu
 • Mide
 • Karaciğer
 • Safra kesesi
 • Safra yollari
 • Pankreas
 • Karin zarı
 • Anüs bölgesi
 • İnce ve kalın bagırsaklar

Hastalıklarının cerrahi tedaviye gerek kalınmaksızın medikal ve endoskopik olarak tedavi edilmesine olanak sağlayan dahili tıp dalıdır.

Gastroenterolog Kimdir?

Gastroenterolog sindirim sistemi alanında uzmandır. Aynı zamanda iç hastalıkları uzmanıdır. Gastroenteroloji uzmanı olmak önce iç hastalıkları eğitimi daha sonra üst ihtisas olarak gastroenteroloji uzmanlığı yapılmaktadır. Gastroenteroloji uzmanlık eğitimi sırasında ilgili organlara ait hastalıkları dışında endoskopi eğitimi de alınmaktadır.

Anlaşmalı Kurumlarımız

Kısaca Biz